Member Activities

Aktivity členov a priateľov PeWe

Toto je stránka, kde máme poznmámky k prebiehajúcim aktivitám a výzvam.

Cena dátovej žurnalistiky

Oficiálne informácie k súťaži

Zoznam potenciálne zapojených (záujemci)

Eduard Fritscher, Ondrej Proksa

  • Výsledky Volieb – Informačný portál, ktorý zobrazuje výsledky volieb na Slovensku. Momentálne sú zverejnené iba Prezidentské voľby s archívom, ale časom pribudnú aj Parlamentné voľby, Voľby do samospráv, Voľby do VÚC, Voľby do EP a referendá. Cieľom tohto projektu je spájať a sumarizovať všetky výsledky volieb na jedno miesto.

Samuel Molnár, Pavol Zbell

  • Otvorené Projekty – Koľko štát prispieva na vedu? Ktoré mesto čerpá najviac dotácii pre jeho rozvoj? Centrálny register projektov zverejňuje schválené projekty spolu s ich dotáciami na webovej stránke http://crp.gov.sk. Vyhľadávanie v Centrálnom registri projektov je ale príliš slabé a neposkytuje žiadne pokročilé možnosti. Analýzy a rôzne štatistiky o rozdelení dotácii pre inštitúcie vôbec neexistujú. Náš projekt má za cieľ výrazne zlepšiť a sprehladniť vyhľadávanie v projektoch a pridať interaktívne štatistiky, ktoré ukážu nielen trendy a analýzy aktuálnych projektov, ale budú komunikovať aj výšku dotácii pre výskum na školách alebo rozvoj miest a obcí Slovenska.

Ondrej Proksa

  • Kam tečú peniaze od štátu a EÚ? – Koľko financií ide zo štátnych dotácií na Východné Slovensko? Koľko dotácií z EÚ išlo starostom, ktorí kandidovali za stranu SMER? Aliancia FairPlay má k dispozícii rôzne registre a dáta o dotáciách, grantoch a iných finančných príspevkoch pre mestá a obce príp. konkrétne firmy a organizácie. Nie vždy je možné prepojiť záznam s konkrétnou firmu (dokonca je to nebezpečné označiť, že niektorá firma získala také množstvo financií). Často krát je možné informáciu o finančnom príspevku prepojiť s konkrétnou obcou (okresom a VÚC). Cieľom projektu je ukázať kam tiekli peniaze počas rôznych volebných období a rôznych funkcií starostov. Ľudia tak budú môcť reálne vidieť, do ktorej obce sa investovalo viacej a ako sa peniaze využili (porovnanie rastu obyvateľstva príp. nezamestnanosti a vzniku nových firiem). Projekt môže spolupracovať priamo s Alianciou FairPlay a tiež už s existujúcim portálom o mestách a obciach – NašeObce.sk a výsledkami volieb.

Ondrej Proksa

  • Otvorené samosprávy – Analyzovanie dát zo samospráv a VÚC. Rozpočty, zmluvy, faktúry, hlasovania, rokovania … Na stránkach samospráv a VÚC sú rôzne dáta, ktoré nie sú spracované a často krát sa neriešia. Bolo by zaujímavé porovnať hospodárenie samospráv z rôznych regiónov. Porovnanie aké rozpočty majú na rok obce (VÚC) na západnom Slovensku a aké na východnom Slovensku. Sledovať hospodáranie a vývoj jednotlivých obcí. Zároveň by bolo možné sledovať rôzne problémy a iné záležitosti, ktoré sa na úrovni VÚC riešia. Problémom týchto dát je to, že sa nachádzajú v rôznych štruktúrach a formátoch. Každá obec (VÚC) zverejňuje dáta inak. Avšak pri hromadnom spracovávaní týchto dát by bolo prínosom mať ich v jednotnom formáte.

Kto (jednotlivec alebo tím)

  • čo (ak je nejaká predstava – nemusí byť ešte teraz)