My experience from IJCAI-ECAI 2018

In this post I summarize my experience from a conference I attended last year in July – IJCAI-ECAI 2018. It was held in a big venue Stockholm and had more than 2,500 registered attendees.

IJCAI-ECAI 2018

Štokholm, 13.-17. júla 2018

Vďaka študentskému grantu Softec pro Society 2018 som mal možnosť zúčastniť sa konferencie IJCAI-ECAI 2018. Spolu so mnou sa konferencie zúčastnil aj vedúci mojej diplomovej práce, Ing. Jakub Ševcech, PhD. a taktiež doc. Ing. Peter Lacko, PhD, ktorý zastupoval pána profesora Návrata v dôležitej komisii. Konferencie sme sa spolu s doktorom Ševcechom mohli zúčastniť vďaka publikovanému článku na kolokovanej pracovnej dielni s názvom 19-ta medzinárodná pracovná dielňa o multiagentovej simulácii (MABS 2018). V tomto článku sme sa venovali multi-agentovej simulácii podvodných bankových transakcií a simulácii rôznych scenárov takéhoto podvodného správania.

Ešte predtým, ako Vám niečo poviem o samotnej konferencii a celom pobyte, by som chcel povzbudiť študentov svojím príkladom, že sa dá veľa vecí stihnúť aj počas jedného nabitého dňa – pretože moje inžinierske promócie zhodou náhod vyšli na deň odletu – mal som ich v piatok 13.júla o 11-tej hodine, následne promočnú oslavu s rodinou a o siedmej večer som už sedel v lietadle odchádzajúceho z viedenského letiska do Štokholmu.

Po prílete do Štokholmu ma čakala cesta na naše ubytovanie a následne párhodinový spánok ako kvalitný základ pre prezentáciu na pracovnej dielni na ďalší deň (sobota). Po príchode do krásnej budovy, kde sa konferencia konala nasledoval ešte posledný, krátky nácvik a išiel som prezentovať. Prezentácia dopadla dobre a po krátkom kole otázok a odpovedí už bol hlavný zdroj stresu zažehnaný. Vypočuli sme si ešte ostatné prezentácie z pracovnej dielne a úspešný deň zakončili krátkym výletom po Štokholme.

Nedeľný deň pokračoval rôznymi blokmi prednášok a ako program na večer nás organizátori pozvali na výlet do miestneho štokholmského skanzenu – vraj najstaršieho skanzenu na svete. Očarila nás tam nielen historická architektúra, ale najmä množstvo rôznych zvieratiek, ktoré sú súčasťou zoo priamo prepojenej so skanzenom.

V pondelok sa naplno spustila hlavná časť programu a teda konferencia IJCAI. Pre mňa medzi jeden zo zážitkov, na ktoré si rád spomeniem je tanečník tancujúci s malým robotom na veľmi umeleckú, futuristickú hudbu ako súčasť otváracej ceremónie. Medzi hlavných pozvaných hostí a prvým prezentujúcim po otváracej ceremónii bol Yann LeCun (významný vedec pre odvetvie neurónových sietí, vedie výskum vo Facebooku), ktorý zahájil IJCAI svojou prednáškou o nutnosti učenia modelov o svete  – jeden z dôležitých krokov pre lepšie AI. Hovoril o tom, ako je práve pamäť jednou z dôležitých súčastí zložitých modelov v súčasnosti a ako je potrebné takúto pamäť prepojiť s nejakou formou reprezentácie reálneho sveta – tak, aby mohla daná AI lepšie porozumieť reálnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza a na základe tejto vedomosti sa správala inteligentnejšie. Podľa LeCuna jedným z prístupov, ako by sa modely mohli byť schopné naučiť veľa vedomostí o nejakom probléme je vedieť predikovať minulosť, prítomnosť aj budúcnosť – tzv. „vedieť predikovať všetko zo všetkého ostatného“. Ďalej pokračovali prezentácie v príslušných blokoch. Po vedomostne nabitom dni sme večer mali možnosť prezrieť si Stockholm City Hall a dať si tam aj chutné občerstvenie. Na obrázku nižšie môžete vidieť, ako to môže vyzerať, ak je veľký záujem dostať sa do takejto významnej budovy ale počet miest je obmedzený na 1200.

Ďalšie dni nasledovali pestré prednášky z mnohých oblastí ako napríklad vysvetliteľnosť modelov, bezpečnosť modelov, hlboké siete ale aj napríklad z teórie hier. Celkovo našu prvú skúsenosť s medzinárodnou konferenciou hodnotíme veľmi pozitívne a radi znova nejakú konferenciu navštívime.

V Stockholm City Hall sa o nás dobre postarali

Aj takto môže vyzerať rad do Stockholm City Hall keď sa stretne veľa výskumníkov pokope 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *