Pokyny a pravidlá na rezerváciu miestností UX Lab a UX Class a zariadení

 1. Rezervácie vo Výskumnom centre UXI na FIIT (User eXperience and Interaction Research Center FIIT STU) sa robia pomocou rezervačného systému na adrese: http://ux.fiit.stuba.sk/reservation/
 2. Pred samotnou žiadosťou o rezerváciu miestnosti je potrebné vypracovať protokol o experimente podľa šablóny a pridať o ňom záznam na stránku PeWe/uxi do časti Experiments. Protokol nastavte tak, aby ho mohol ktokoľvek prezerať a komentovať (ale nie editovať). Alternatívne môžete protokol vypracovať v RMarkdowne alebo Jupyter Notebooku (na stránke potom zverejnite odkaz na skompilovaný HTML súbor). Vypracovanie protokolu a záznamu na stránke PeWe je nutnou podmienkou pre schválenie každej žiadosti o rezerváciu.
 3. Na pridávanie / upravovanie svojich rezervácií sa prihláste pomocou vášho AIS loginu (študenti a zamestnanci STU), resp. sa zaregistrujte. Ak si chcete iba zobraziť aktuálny stav rezervácií, kliknite na prihlasovacej stránke na odkaz View reservations.
 4. Pred prvou rezerváciou je potrebné si dohodnúť buď so školiteľom alebo inou kompetentnou osobou školenie v UXI. V prípade, že ste dostatočne zaškolený (á) na používanie UXI laboratórii, je potrebné kontaktovať asistentku a dohodnúť si podpíanie dohody o užívaní zariadení. Následne sa aktualizuje zoznam osôb oprávnených užívať UX laboratória (UX Lab/UX Class) a na vrátnici Vám požičajú proti podpisu potrebné kľúče. Aktualizácia zoznamu sa robí raz mesačne (ku koncu mesiaca), prípadne podľa potreby častejšie.
 5. Po prihlásení sa do rezervačného systému si môžete zobraziť kalendár UXI Rooms s obsadenosťou jednotlivých miestností a časmi, ktoré sú k dispozícii na rezerváciu cez menu Schedule -> Bookings. Je potrebné spraviť žiadosť o rezerváciu v predstihu, t. j. minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom rezervácie. Rezervovať si môžete tieto miestnosti:
  • UX Class 1.26 – miestnosť obsahuje 20 pracovných staníc vybavených zariadeniami na sledovanie pohľadu Tobii X2-60 s frekvenciou záznamu 60Hz a Intel Creative hĺbkovými kamerami. Pracovisko umožňuje záznam viacerých účastníkov naraz, je vhodné pre kvantitatívne štúdie, kde nie je potrebný moderátor pre každého účastníka. Pracovisko tiež umožňuje zaznamenávanie údajov pomocou UXR infraštruktúry.
  • UX Lab 3.29a – miestnosť obsahuje zariadenie na sledovanie pohľadu Tobii TX-300 pre veľmi podrobné zaznamenávanie pohľadu používateľov (300Hz frekvencia záznamu). Pracovisko je vhodné pre kvalitatívne štúdie, analýzu čítania, emócií a iných fyziologických čŕt účastníkov. Súčasťou sú senzory (treba explicitne vyžiadať pri rezervácii): Epoc Emotiv EEG, Captive (EKG, tlak, vodivosť kože, dýchanie), Face Reader (emócie).
  • UX Lab 3.29c – miestnosť obsahuje zariadenie na sledovanie pohľadu Tobii X2-60 s možnosťou jeho zapojenia pre zaznamenávanie interakcie účastníkov s mobilnými zariadeniami alebo TV obrazovkou. Pracovisko je vhodné pre kvalitatívne štúdie, analýzu mobilných aplikácií a pod. Súčasťou sú senzory (treba explicitne vyžiadať pri rezervácii): Epoc Emotiv EEG, Captive (EKG, tlak, vodivosť kože, dýchanie), Face Reader (emócie).
  • UX Lab 3.29b – pozorovateľňa, jednotlivé pracovné stanice:
   • UX Lab 3.29b@Ares – výkonná pracovná stanica vybavená Tobii Studiom na analýzu nahraných sedení, stanica je prepojená s UX Lab 3.29a.
   • UX Lab 3.29b@Cerus – výkonná pracovná stanica vybavená Tobii Studiom na analýzu nahraných sedení, stanica je prepojená s UX Lab 3.29c.
   • UX Lab 3.29b@Xenos – výkonná pracovná stanica vybavená Tobii Studiom na analýzu nahraných sedení.
 6. Pri rezervácii miestnosti UX Lab 3.29a alebo 3.29c indikujte, či máte záujem aj o pozorovateľňu (miestnosť 3.29b). Ak áno, rezervujte si podľa potreby konkrétne pracovné stanice (3.29b@Ares, 3.29b@Cerus, 3.29b@Xenos). V prípade, ak si nerezervujete všetky pracovné stanice, umožníte tak niekomu inému využiť (rezervovať si) zvyšné pracoviská pozorovateľne v rovnakom čase.
 7. Ak máte záujem o ďalšie senzory, ktoré nie sú štandardnou výbavou v miestnosti (napr. EEG, Captive), indikujte to ich výberom pri vytváraní rezervácie v časti Accessories -> Add.
 8. Všetky ďalšie požiadavky musíte explicitne uviesť vo vašej rezervácii v poli Description of reservation:
  • ak máte záujem o inštaláciu softvéru, ktorý nie je štandardnou výbavou danej pracovnej stanice
  • ak máte záujem o zaškolenie niektorým pracovníkom laboratória
 9. Okrem toho treba do opisu rezervácie (pole Description of reservation) uviesť odkaz na vypracovaný protokol o experimente (pozri bod 2).
 10. Po vytvorení bude vaša rezervácia v stave Pending. Po jej schválení vám príde notifikácia na váš email nastavený v profile rezervačného systému (ak máte notifikácie povolené) a rezervácia bude v stave Reserved.
 11. Odporúčame požiadať o rezerváciu miestnosti minimálne 48 hodín vopred.
 12. V prípade, ak je stav vašej rezervácie Pending 12 hodín pred jej začiatkom a vypracovali ste protokol o experimente podľa pokynov, kontaktujte nás na emailovej adrese uxi-admin [at] googlegroups [dot] com.
 13. Kľúče od UX Lab/Class je potrebné si vyžiadať na vrátnici.
 14. Sledujte oznamy (Dashboard) v rezervačnom systéme.

Zapožičanie UX zariadení

 1. Ak máte záujem zapožičať si Tobii EyeX senzor, alebo Tobii Pro Glasses 2 vyberte v rezervačnom systéme kalendár s názvom Devices: switch_calendar
  Na zapožičanie je dostupných 10 senzorov Tobii EyeX a 1 okuliare Tobii Pro Glasses 2.
 2. V kalendári zariadení je zobrazený aktuálny stav výpožičiek, pričom rezervovať (zapožičať) si je možné niektoré z voľných zariadení (Tobii EyeX a Tobii Pro Glasses 2).
 3. V prípade zapožičania Tobii Pro Glasses 2 je potrebné, aby rezerváciu uskutočnil a zariadenie si prevzal školiteľ projektu, pre ktorý je zariadenie potrebné.
 4. K rezervácii je potrebné pridať odkaz na protokol experimentu rovnako, ako v prípade rezervácie miestností.
 5. Rezervačný blok je možné vytvoriť na maximálne jeden týždeň. Pred uplynutím rezervácie je možné požiadať (opakovane) o zapožičanie zariadenia vytvorením novej rezervácie na ďalší týždeň. Medzi predlžujúcimi rezerváciami nie je potrebné formálne vrátenie a znovuvypožičanie si zariaenia.
 6. Čas a miesto prevzatia zariadenia je si potrebné dohodnúť po schválení rezervácie na emailovej adrese uxi-admin [at] googlegroups [dot] com. Vypožičané zariadenie vydáva aj preberá asistentka  UX Lab (miestnosť 3.12) a potrebné je vrátiť ho najneskôr v deň, kedy končí schválená rezervácia.
 7. Po vytvorení bude vaša rezervácia v stave Pending. Po jej schválení vám príde notifikácia na váš email nastavený v profile rezervačného systému (ak máte notifikácie povolené) a rezervácia bude v stave Reserved. Odporúčame požiadať o rezerváciu/zapožičanie zariadenia minimálne 48 hodín vopred. V prípade, ak je stav vašej rezervácie Pending 12 hodín pred jej začiatkom a vypracovali ste protokol o experimente podľa pokynov, kontaktujte nás na emailovej adrese uxi-admin [at] googlegroups [dot] com.
 8. Sledujte oznamy (Dashboard) v rezervačnom systéme.