Spring 2018/19 – March 29, 2019

OntoParty, 25th PeWe Ontožúr, March 29, 2019, Faculty of Informatics and Information Technologies, Slovakia

OntoParty place on the map

SeBe 20.0: Academia SeBeana

Program

All events in the program take place in the faculty lounge Salónik (-1.27).

Boris Vavrík (Cognexa) porozpráva o niektorých data science projektoch, ktoré vo firme robia. Následne predstaví projekt pre priemyselného zákazníka, ktorý poslúži ako modelový príklad celého cyklu od prvého kontaktu s neznámymi dátami až po jasný záver. Ukážeme si niekoľko hackov na čistenie a párovanie dát, ako dôležité je nájsť správnu metriku a vhodný prístup, ako a či používať ensembles na zlepšenie modelu, ale aj do akej miery musí data scientist rozumieť kontextu dát, kedy treba (ne)rešpektovať zadanie a ako prezentovať svoje výsledky, keď chceme prinášať netriviálne závery.

  • 17:15 – 18:30 – Some notes and opinions on Israel and Bar Ilan Unibersity – our Misdeed project partner
  • 18:30 – 19:30 – Dinner, Discussions
  • 19:30 – 20:30 – SeBe 20.0: Academia SeBeana
  • 20:30 – 4:44 – Discussions

 

Research works: PeWe.Data | PeWe.NN | PeWe.UX | List of participants