ENIC 2016 – The Third European Network Intelligence Conference

We presented our paper – Linking Multimedia to Microblogs for Metadata Extraction – on ENIC 2016. Conference programme was focused on different kind of networks (especially the social networks) and discussed a variety of analytical methods used in this field.

Vo svojej diplomovej práci – Prepájanie multimediálnych metadát – som sa venoval oblasti sociálnych sietí a spracovaniu prirodzeného jazyka. Pod vedením doktora Jakuba Šimka sme sa rozhodli prihlásiť sa na konferenciu IIT.SRC. Pred jej vypuknutím nám bola ponúknutá možnosť zapojiť sa do súťaže o cestovný grant, vďaka ktorému by sme sa mohli zúčastniť na vybranej medzinárodnej vedeckej konferencii. V súťaži sme uspeli, a tak sme mohli s našim príspevkom vycestovať na konferenciu ENIC 2016, ktorá sa odohrávala v poľskom Vroclave.

Začiatkom septembra som preto vyrazil na cestu vlakom z Bratislavy. Prvý deň konferencie som sa vydal na vroclavskú univerzitu zaregistrovať sa a zúčastniť sa úvodných pozvaných prednášok. Keďže som na konferenciu zasielal aj príspevok, v rámci programu som mal prezentáciu aj ja. Publikum pozostávajúce z výskumníkov však bolo výborné a kládlo relevantné otázky. Môj celkový dojem bol veľmi pozitívny.

Prednášky ďalších účastníkov boli taktiež veľmi zaujímavé. Pokrývali problematiku sociálnych sietí, a to z rôznych perspektív. Pozvané prednášky diskutovali využitie tenzorov na spracovanie multivarientných dát (pre účely dátovej analýzy a odhaľovania vzorov), aktuálny stav problematiky v dolovaní prúdov dát a tiež možnosti spracovania veľkého množstva dát pochádzajúceho zo sociálnych sietí.

V rámci konferencie sme tiež riešili problematiku zhlukovania v sieťach, odhaľovanie vzorov a centrality jednotlivých uzlov. Z pohľadu obsahu publikovanom na sociálnych sieťach sme diskutovali možnosti detekcie falošných používateľských profilov, extrakcie sentimentu, detekcie vzťahov medzi používateľmi, či vhodnej reprezentácie tém.

Súčasťou konferencie bol aj banket – večera v pivárni. Nebola to však obyčajná večera – jej súčasťou bol aj odborný výklad o histórii a pôvode piva. Samozrejme, nechýbala ani zábava a možnosť bližšie spoznať jednotlivých účastníkov konferencie. Posledný deň mojej návštevy som sa vybral na výlet do centra. Vroclav je skutočne krásne historické mesto, ktoré odporúčam každému navštíviť.

Možno si kladiete otázku, čo všetko mi tento výlet dal. Nie sú to len informácie z oblasti výskumu, ktorej sa venujete. Je to možnosť spoznať odborníkov z celého sveta, ktorých zaujíma to, čo vás, a s ktorými sa o tom môžete porozprávať. A v neposlednom rade sú to mnohé zážitky – či už priamo z konferencie alebo z výletov v cudzine, ktoré si budete pamätať po celý život.

picture1