Sentigrade – how it all began?


Sentigrade is a result of a cooperation of Faculty of informatics and information technologies STU in Bratislava and PR company Seesame. It automatically analyses content published on the social network and calculates sentiment for each comment posted by users. Furthermore, data is also displayed through detailed statistics and graphs.

sentigrade-landing

Uvítacia obrazovka

Sentigrade je projekt, ktorý vznikol ako výsledok spolupráce Fakulty informatiky a informačných technológií STU BA a PR agentúry Seesame. Cesta k nemu však nebola jednoduchá a počas nej sme sa museli neraz rozhodnúť, akým smerom sa vyberieme. Ako sme sa teda k Sentigrade dostali?

Všetko to začalo ako moja bakalárska práca pod vedením Mariána Šimka, ktorá sa zameriavala na analýzu sentimentu v slovenských textoch. Už od počiatku riešenia sme spolupracovali s agentúrou Seesame, a to najmä na zbieraní a anotácií dát, určovaní tried klasifikácie sentimentu a škále hodnotenia. Sústredili sme sa pritom na texty zo sociálnej siete Facebook, konkrétne z fanúšikovských stránok slovenských aj zahraničných spoločností, ktoré spravuje Seesame.

Po úspešnom obhájení bakalárskej práce sme videli priestor pre ďalšie rozvitie potenciálu nášho riešenia. Podobný názor malo aj Seesame, no pre potreby marketingovej analýzy bolo potrebné omnoho viac ako len samotnú metódu klasifikovania.

sentigrade-graph

Ukážka grafu, pomocou ktorého môžeme jednoducho identifikovať trendy.

A to bol aj hlavný impulz pre začiatok užšej spolupráce so Seesame, ktorá sa začala v auguste 2016. Náš tím sa rozšíril o Petra Gašpara a Ivana Srbu a začali sme spolupracovať na nástroji, ktorý by dokázal automaticky zbierať a vyhodnocovať dáta z Facebooku. Spoločne sme mu vymysleli názov Sentigrade, ktorý v sebe skrýval práve to, čo bolo jeho hlavným cieľom – kvalitne „odmerať“ sentiment.

Vytvorili sme automatizovaný systém, ktorý dokáže získavať príspevky a komentáre zo zvolených stránok na Facebooku. Následne sme tieto texty ohodnotili pomocou pôvodnej metódy. Vyústením celého procesu bola prezentácia výsledkov, ktorú obohatili zaujímavé štatistiky a grafy.

Čo všetko Sentigrade dokáže?

sentigrade-posts

Podrobná analýza sentimentu príspevkov a komentárov.

Sentigrade je výnimočný tým, že dokáže pracovať so slovenčinou a je uspôsobený jazyku sociálnych sietí. Nie je to len nástroj, ktorý dokáže rýchlo a jednoducho zistiť sentiment z príspevkov na Facebooku. Už v súčasnej alfa verzii má širokospektrálne uplatnenie pre rôzne prípady použitia:

  • Analýza trendu značiek – vďaka spojeniu s Facebookom vieme sledovať vývoj značky v čase a určiť, kedy sympatie ľudí so spoločnosťou klesajú alebo stúpajú.
  • Odhaľovanie nespokojných zákazníkov – pomocou Sentigrade vieme odhaliť nespokojných zákazníkov. Títo zákazníci nemusia byť nutne “hejteri” alebo “trolovia”, ale môžu sa oprávnene sťažovať. Identifikáciu takýchto zákazníkov môžu spoločnosti použiť na riešenie ich problémov.
  • Riešenie krízovej komunikácie – správcovia stránok dokážu nájsť diskusiu, ktorá sa nevyvíja podľa ich predstáv a do tejto diskusie sa rýchlo zapojiť.
  • Nájdenie slabých a silných stránok produktu alebo spoločnosti – so zapojením nových techník sme schopní nájsť slabé a silné stránky produktov, a tak poskytnúť firme cennú spätnú väzbu od zákazníkov.
  • Výskum v oblasti informatiky – jadro Sentigrade má samo osebe výskumný charakter, keďže analýza sentimentu je v súčasnosti stále aktívna oblasť výskumu v celosvetovom meradle. Zároveň výsledok projektu môžu použiť ďalší výskumníci, ktorí pre svoj výskum potrebujú poznať vlastnosti textu, napríklad pri odporúčaní, čo je oblasť na našej fakulte veľmi silno rozvinutá.
  • Výskum v oblasti sociálnych vied – myslím si, že Sentigrade môže byť užitočný nielen pre nás, informatikov, ale má potenciál pomôcť aj výskumu v sociálnych vedách ako napríklad marketing, sociológia, manažment a pod.

Sentigrade je unikátny projekt spolupráce fakulty a spoločnosti Seesame. Sme radi, že sa táto spolupráca započala a dúfame, že bude pokračovať aj naďalej. Veríme, že Sentigrade si nájde cestu aj medzi výskumníkov v skupine PeWe a bude nápomocný pri dosahovaní aj vašich výskumných cieľov.

Ak sa vám táto myšlienka zapáčila, Sentigrade si môžete vyskúšať už dnes:

http://sentigrade.fiit.stuba.sk

Rastislav Krchňavý