SMAP 2018 – Eyetracking, data analytics, recommenders and the best from Barcelona and Zaragoza

In next few paragraphs we present the experience from our first attendance on international Workshop SMAP 2018 in Zaragoza:

Prvotnou iniciatívou, ktorá odštartovala celú túto ďalekú cestu, bolo napísanie príspevku na našu univerzitnú konferenciu IIT.SRC 2018. Využili sme možnosť podania prihlášky na cestovný grant, ktorý sa nám počas konferencie úspešne podarilo získať. Plní odhodlania sme následne začali prípravu finálneho príspevku na medzinárodný workshop SMAP 2018, ktorý sa nám napokon úspešne podarilo realizovať pod dohľadom prof. Márií Bielikovej a doktora Jakuba Šimka. Náš článok pod názvom: „Towards Automated Web navigation and Search Skill Assessment: An Eye-tracking Study on the Skill Differences“ bol skutočne na začiatku letných prázdnin medzinárodne prijatý a nám neostávalo nič iné, len sa tešiť na cestu a na nové zážitky, ktoré nás na nej čakajú.

Tohtoročný SMAP sa konal v španielskom meste Zaragoza. Španielsko ako destinácia mňa a aj Patrika náramne potešila a našu cestu sme sa rozhodli spojiť s menšou zastávkou v Barcelone.

Počas nášho pobytu v meste sme si pozreli slávnu katedrálu Sagrada Familia, kde sme využili možnosť nahliadnutia do samotnej baziliky s následným výstupom na jednu z veží. Po tom, čo sme pozreli a nafotili Sagradu Famíliu zo všetkých strán, absolvovali sme menšiu trištvrte-hodinovú túru na miesto zvané Bunkers del Carmel, odkiaľ sa nám naskytol pohľad na celú Barcelónu. Svoj deň sme sa rozhodli zakončiť v jednej z miestnych reštaurácií, v ktorej sme si dopriali večeru v podobe chutného steaku. Takto sa nám podarilo za deň prejsť pešo 35 kilometrov. Na druhý deň naša cesta viedla na známu turistickú ulicu La Rambla, skrz ktorú sme sa nakoniec dostali až na pobrežie a pozreli sme si slnečnú pláž, kde sme sa dopriali na osvieženie pár ovocných drinkov.

Navštívili sme tiež známe Barcelonské akvárium, kde nám nad hlavami plávali metrové žraloky, obrovské pirane, medúzy, či chobotnice. Dokonca sme v akváriu nečakane stretli aj dvojnohého žraloka z našej univerzity :-). Do Zaragozy sme sa napokon dostali rýchlovlakom, ktorý nás tam za hodinu a pol dokázal prepraviť rýchlosťou 300 km/h.

Na ďalší deň nás čakala samotná konferencia, kde sa k nám pripojila pani profesorka spolu s docentom z Ostravy Petrom Šalounom. Po rýchlej registrácií a obdržaní našich visačiek s menovkami sme sa usadili v prednáškovej sále a čakali na začiatok programu. Program otváral Keynote Speech zameraný na využitie umelej inteligencie v praxi. Následne nasledovali prezentácie pre tri zvolené sekcie daného dňa: sociálne média, neurónové siete a spracovanie obrazu – kde bola zaradená aj naša prezentácia. Keďže sme sa nachádzali až v poslednej sekcií, čakala nás ešte pred našou prezentáciou obedná prestávka. Po skvelom obede program pokračoval a ja som odprezentoval našu eye-trackingovú štúdiu zameranú na rozdiely v používateľskom správaní webovej navigácie na základe metrík pohľadu spolu s krátkou diskusiou k danej téme. Naša sekcia bola v daný deň posledná. Deň sme zakončili konferenčnou večerou. Ďalší deň konferencie sa niesol v podobnom duchu. Na programe boli dve sekcie prezentácií – odporúčacie systémy a dátová analytika. Na záver konferencie si organizátori pripravili pre nás obhliadku paláca Aljafería z 11. storočia, ktorý bol skutočne úchvatný.

Po prehliadke sme sa všetci rozlúčili a konferencia bola týmto ukončená. Ja, Patrik, pani profesorka a pán docent sme sa ešte pobrali na večeru, počas ktorej sme ochutnali typické španielske jedlá, ktoré nám nakoniec všetkým veľmi dobre chutili.

 

Svoju prvú skúsenosť s medzinárodným workshopom hodnotím pozitívne, bola to skvelá príležitosť sa oboznámiť s prácami z iných univerzít a pritom získať nový náhľad počas štúdia a tiež vidieť kus sveta. Na záver by som chcel poďakovať spoločnosti Softec za udelenie cestovného grantu, Jakubovi Šimkovi a pani prof. Márií Bielikovej za ich cenné rady a dohľad počas písania príspevku a napokon svojmu vedúcemu práce Patrikovi Hlaváčovi za jeho vedenie počas oboch semestrov a skvelú spoločnosť počas cesty.

Tradičný pozdrav z konferencie s podpismi účastníkov:

Jakub Kubanyi