Program 2017/18 – joint Datalys, UXI, NN

Seminars run in three groups separately. In this page we list just joint seminars and other activities for broader audience.

[Datalys -1.57 10:00]
[UXI 3.08 10:00]
[NN 4.08 11:00]

6.12.2017, 13:30, 3.08 » Doctoral dissertation defense

We focus on modelling user short term behaviour, which is important in many situations, for example if there is a high number of occasional and one-timer users with unknown preferences. The main contribution of this thesis is proposal of domain and language independent method for modelling changes in user short-term behaviour on the level of individual actions in user session. The model captures the user behaviour from different time periods as well as in comparison to behaviour of other users. We evaluated the model through a task of user’s session end intent prediction. This task represents a modification of customer loss task transformed into the short-term context, where we, in online time, predict if the user will leave actual webpage or if he will continue the visit.

30.11.-1.12. 2017, Košice, Slovakia » WIKT 2017

 • Mária Bieliková, Anton Heretik, Milica Schraggeová, Jakub Šimko, Ivan Srba, Michal Kompan, Daniela Turoňová, Peter Gašpar, Veronika Gondová, Viktor Svetský and Róber Móro. Rozsiahla dátová vzorka prepájajúca správanie používateľov e-obchodu s explicitne zistenými osobnostnými charakteristikami
 • Veronika Gondová, Michal Kompan, Peter Gašpar and Mária Bieliková. Predikcia platovej triedy používateľov e-obchodu
 • Samuel Pecár and Marián Šimko. Výzvy spracovania používateľmi vytváraného textu v slovenčine
 • Pavel Mariani and Mária Bieliková. Proces učenia ako zdroj transferu poznania: strojové učenie verzus ľudské učenie

28.11.2017, 14:00, 3.08 » Doctoral dissertation predefense

 • Ondrej Kaššák: Modelling Changes in User Short-term Behaviour on a Website

27.11.2017, -1.58, 16:00 » Data Science Club

 • Jakub Ševcech (FIIT): Feature Extraction
 • Jakub Mačina (Exponea): Natural Language Processing

9.11.2017, -1.58 » World Usability Day

 • 12.20 – 12:50 UXI@FIIT: UXtweak – innovative research platform for complex user experience testing on the Web

Predstavíme novú výskumnú platformu na testovanie používateľského zážitku, ktorá kombinuje tradičné metódy s pokročilými metódami na analýzu správania sa používateľov na Webe vyvinutú v Prvom výskumnom centre používateľského zážitku a interakcie na Slovensku – UXI. Zistite, prečo a kde sa používatelia strácajú na vašich webových stránkach, získajte okamžitú spätnú väzbu od používateľov pre návrhy svojich rozhraní, pozrite sa na svoje stránky prostredníctvom očí návštevníkov, realizujte vzdialené moderované používateľské štúdie, vyskúšajte pokročilé metódy na automatickú analýzu aktivít používateľov – napr. metódu na automatickú identifikáciu problémov použiteľnosti so zohľadnením kontextu.

9.11.2017, -1.57, 10:00 » PeWe Seminar

 • Igor Farkaš (FMFI UK Bratislava): Connectionism modelling in cognitive robotics

Kognitívna robotika sa zameriava na vysvetľovanie inteligentného správania človeka tým, že konštruuje roboty (fyzické alebo simulované), vybavené mechanizmami učenia. V rámci prednášky predstavíme paradigmy strojového učenia pomocou umelých neurónových sietí (s učiteľom, bez učiteľa, posilňovaním) a ich využitie pri riešení konkrétnych problémov v robotike ako napríklad vznik referenčných rámcov v priestore, vznik somatosenzorických reprezentácií tela alebo schopnosť siahať na objekty a uchopovať ich.

30.10.2017, -1.58, 16:00 » Data Science Club

 • Juraj Sottnik (Exponea): How to Choose a Storage for E-shop Clickstream Data
 • Jakub Ševcech (FIIT STU): Introduction to Exploratory Analysis: Measures, Visualizations and Practical Examples

26.10.2017, -1.57, 10:00 » PeWe Seminar

19.10.2017, -1.57, 10:00 » PeWe Seminar

21.9.2017, -1.57 » PeWe Seminar

27-31.8. 2017, Como, Italy » RecSys 2017, Photos

 • Educational Question Routing in Online Student Communities
  by Jakub Macina, Ivan Srba, Joseph Jay Williams and Maria Bielikova – Full paper at RecSys
 • Beyond User Preferences: The Short-Term Behaviour Modelling
  by Michal Kompan, Ondrej Kaššák and Maria Bielikova – Paper at RecTemp Workshop

20-24.8. 2017, Wuppertal, Germany » ECEM 2017

 • Infrastructure and Methodology for Group Studies in Multiple Eye Trackers Laboratory
  by Martin Konopka, Robert Moro, Peter Demcak, Patrik Hlavac, Jozef Tvarozek, Jakub Simko, Eduard Kuric, Pavol Navrat and Maria Bielikova
 • Robust Recording of Program Comprehension Studies with Eye Tracking for Repeatable Analysis and Replay
  by Jozef Tvarozek, Martin Konopka, Jakub Hucko, Pavol Navrat and Maria Bielikova

9-12.7. 2017, FIIT STU » UMAP 2017

 • Behavioral Patterns Mining for Online Time Personalization
  by Tomas Chovanak, Ondrej Kassak, Maria Bielikova, Extended Abstract
 • Experiences Using an Interactive Presentation Platform in a Functional and Logic Programming Course
  by Vasileios Triglianos, Martin Labaj, Robert Moro, Jakub Simko, Michal Hucko, Jozef Tvarozek, Cesare Pautasso, Maria Bielikova – PALE 2017 workshop

9-10.7. 2017, FIIT STU » SMAP 2017

 • Sentiment Analysis of Social Network Posts in Slovak Language
  by Rastislav Krchňavý and Marián Šimko
 • Visual Pollution Localization through Crowdsourcing and Visual Similarity Clustering
  by Zuzana Kucharikova and Jakub Simko
 • Detecting Genuinely Read Parts of Web Documents
  by Patrik Hlaváč and Marián Šimko
 • Towards Adaptive Brain-Computer Interfaces: Improving Accuracy of Detection of Event-Related Potentials
  by Robert Moro, Patrik Berger and Maria Bielikova